På denne side optages nyt fra medlem     mer med relevans for klubben/med-

lemmerne.

 

Send indlæg til web-redaktør:

ekko1019@gmail.com


Hermed lidt information om keglebanen

   

  Keglebanen er 23,5 m lang, kun 35 cm

  bred - har hulning mod midten på 4,5

  mm. Banen har en stigning på 10 cm

  fra start til keglestand.


  Kuglen er 16,5 cm i diameter og vejer

  ca. 3 kg


  Keglerne er ca. 40 cm høje og vejer

  ca. 1,73 kg - dog vejer kongen ca.

  1,78 kg


  Ved normal kuglefart tager det ca. 4

  sek. fra kugleafsæt til forkeglen

  rammes.

 

  Keglespillere klassificeres efter deres

  gennemsnit, som følger:

  A-rækken: 7,10 og derover

  B-rækken: 6,95 - 7,09

  C-rækken: 6,75 - 6,94

  D-rækken: 6,40 - 6,74

  E-rækken: 6,39 og derunder


med keglehilsen

Svend Aage